XXVI OGÓLNOPOLSKA AKADEMICKA KONFERENCJA METODYCZNA OCHRONA ŚRODOWISKA

.... po 8 latach znowu w Katowicach

 

4-6 września 2018 r.

   Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 9. 

 

 

 

Coroczne spotkania specjalistów ochrony środowiska, reprezentujących różne obszary nauki, to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania osiągnięć oraz wymiany doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

To także moment na refleksję w jaki sposób 1) rozwijać ideę identyfikacji stanu środowiska i jego poprawy,

2) kształcić specjalistów w tym zakresie

i 3) stworzyć perspektywę rozwoju ochrony środowiska w skali kraju i Europy.

 

Wypracowywane wspólnie standardy, wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami służą rozwojowi badań i kształcenia w zakresie ochrony środowiska.